Haberler
KİRALIK OFİS KATLARI
2017 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
GENEL KURUL 15 NİSAN 2018 TARİHİNDE YAPILACAK
SİTE TELEFONLARI
BLOK ADRES VE TELEFONLARI
 
HABERLER
 
2017 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2018-04-09 11:21:39  
 

 

 

 

                                                                        

  2017 YILI YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

 

A.GENEL BİLGİLER

        

a)Kooperatifin adı       : S.S.İSTANBUL ANADOLU YAKASI OTO                 

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ

b)Kuruluş Bilgileri: İşletme Kooperatifi

c)Ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası: 20 Haziran 1967

    95814-41211

d)Adresi:Değirmenyolu Caddesi Manolya Sokak M Blok No.1 Ataşehir-İSTANBUL

e)Telefon/Fax Numaraları   : 0216 575 27 30 – 0216 575 27 05

f)Web adres ve elektronik Posta: www.Bostanciotosanayi.Com

E-mail adresi: info@bostanciotosanayi.com

 

B.YÖNETİM VE DENETİM  KURULLARI İLE PERSONEL BİLGİLERİ

 

1-Yönetim ve Denetim kurullarına bütçede öngörülen  toplam brüt 79.425,93TL. ödenmiştir.

 

2-Mali Müşavir Yakup M.Çetin 01.01.2017-31.12.2017 dönemi  19.540,79 TL.

 

3-Hukuk Müşaviri Av.Erdoğan Bahçecik 01.01.2017-31.12.2017 dönemi için

   28.367,34 TL. ödenmiştir.

 

4-Kooperatifimizde toplam 13 Personel çalışmakta olup, tahmini bütçeyle kabul edilen; ücret, Personel güvenlik kıyafeti ve personel sosyal yardım toplamı  484.131,07 TL.ve  SGK İşveren primleri 69.734,08TL. olarak  ödenmiştir.

 

5-Bu dönem bütçe kalemleri 01.01.2017-31.12.2017 tarihi itibariyle aşağıdaki şekli ile gerçekleşmiştir.

 

GELİRLER                          ÖNGÖRÜLEN                 GERÇEKLEŞEN

1-Kira Gelirleri  :               1.115.000,- TL.               1.064.209,78 TL.

2-Aidat Gelirleri :                  544.355,- TL.                   544.355,-   TL.

3-Banka Faiz Gelirleri :            6.000,- TL.                   61.345,25 TL.   

4-Diğer Gelirler    :                  10.000,- TL.                       5.250,20TL.  

5-Gecikme bedeli        :            1.000,-  TL.                              00,--  TL.

6-Kambiyo Karları:                                                             83.969,73 TL.

7-Önceki Dönem Gelir ve Karları                                         306,54TL.

                                               -----------------                 -------------------

                      TOPLAM:         1.676.355 ,- TL.                  1.759.436,50 TL.  

 

 

 

 

Sayfa - 2

                                                               

   GİDERLER                                   ÖNGÖRÜLEN              GERÇEKLEŞEN

-Personel Maaşları                            449.000,- TL.               412.750,90   TL.

-Personel SSk.İşv.Hissesi                   92.000,- TL.                 69.734,08   TL.

-Personel Kıdem Tazminatı                 38.000,- TL.                 61.776,58  TL.

-Personel Güvenlik Kıyafeti                  9.000,- TL.                  7.729,50   TL.

-Personel Sosyal Yardım.                     3.000,- TL.                  1.874,09   TL.

-Huzur Hakları                                    84.000,- TL.                79.425,93   TL.

-Büro Giderleri                                     4.200,- TL.                   1.650,80  TL. 

-Isınma Aydınlatma                             12.500,-TL.                   7.625,75  TL.

-İski Giderleri                                        3.200,- TL.                   2.665,98  TL.

-Kırtasiye Giderleri                               1.500,- TL.                       155,29  TL.

-Haberleşme Giderleri                           5.000,- TL.                   5.035,66  TL.

-Yol Giderleri                                           250,- TL.                       138,-    TL.

-PTT.Giderleri                                     1.500,- TL.                        459,18 TL.

-Temsil Ağırlama Giderleri                 41.000,- TL.                    3.799,15 TL.

-Genel Kurul Giderleri                           8.000,- TL.                    7.431,03 TL.

-Noter Masrafları                                  1.200,-TL.                       413,18,-TL.

-Bağış Yardımlar                                   5.000,-TL.                        360,-    TL.

-Banka Giderleri                                    1.700,-TL.                     1.898,50 TL. 

-Danışmanlık Giderleri                        47.500,-TL.                  47.908,13 TL.

-Bina Sigorta Giderleri                           9.500,-TL.                    7.384,87 TL.

-Emlak Vergileri                                 43.250,-TL.                   43.525,90 TL.

-Banka Faiz Gelir Vergileri                       500,-TL.                    8.564,85 TL.

-İlan Reklam Giderleri                            1.850,-TL.                     1.600,30TL.

-Kira Giderleri                                     40.000,-TL.                    38.650,-   TL.

-Büro Makine Tamir-Bakım                  1.000,-TL.                        148,31TL.

-Aidat Giderleri                                   12.000,-TL.                          38,50 TL.

-Bakım Onarım Giderleri                     50.000,-TL.                   32.172,32TL.

-Birman İş Merkezi Bakım Onr.Gid.    25.000,-TL.                      23.494,- TL.

-Vergi Resim ve Harçlar                     2.000,-TL.                              23,95TL.

-Çevre Temizlik Vergisi                              375,TL.                          375,-  TL.

-Beyanname Damga Vergisi                  1.250,-TL.                       1.149,76TL.

-Amortisman Giderleri                         16.000,-TL.                       15.671,83TL.

-Gider Yazılan Demirbaşlar                   4.000,-TL.                       2.196,66TL.

-Arsa Alım Komisyon Bedeli              50.000,-TL.                           --,--- TL.          

-Arsa Tapu Harçları                            22.000,-TL.                             --,-- TL.          

-Arsa ve Çevre Düzenleme                   25.000,-TL.                        --,--  TL.

-Mahkeme masrafları                           12.000,-TL.                         --,-- TL.

-Diğer Olağandışı Giderler                    10.000,-TL.                 7.219,99 TL.

-Kambiyo Kar/Zarar                                   --,-   TL.                 19.627,70 TL.

-Önceki Dönem Gider/Zarar                      --,-   TL.                     179,16 TL.        

-İcra Dosya Masrafları                                  --,--  TL.                1.279,93 TL.

-Gelir Gider Farkı                                   543.080,-TL.            850.811,14 TL. 

                                                             -------------------                  -------------------

                                     TOPLAM    1.676.355,-TL.             1.766.945,90 TL.

                                          

 

 

 

Sayfa-3

 

5-Faaliyet dönemiyle ilgili genel değerlendirme ve geleceğe yönelik

beklentiler:

 

Sayın Ortaklarımız;

 2017 yılında arsa alımı olmamıştır. Mevcut arsa toplamı 215.239 m2 dir

Ancak, Arazilerimize bitişik ve fiyat aralığı bize uygun olduğunda alımlarımız olacaktır.

 

Çalışan personelimize Genel Kurulda tahmini bütçe ile kabul edilen ve ücret istatistikleri çerçevesinde, çalışma koşulları ve gününün ekonomik şartlarına göre ücret artışları yapılmıştır.

 

Sanayi Sitemizdeki büfe ve  parçacı dükkanlarının  kirası, yeni yılın başında piyasa şartları ve konumlarına göre kira artışları yapılmış, çıkan kiracıların yerine yeni kiracıların kontratları yapılmış, diğer mevcut kiracılarımızın kira dönemlerinde kira artışları yapılarak devamlılıkları sağlanmıştır.

 

Fulya caddesinde Luce Tanıtım Şirketine, fatura karşılığı 2.350,-TL.bedelle bir günlük yer tahsisi yapılmıştır.

 

Site içersinde uzun süre dışarıda kalan araçlar, Esnaflara bilgi verilerek (Anons ve Telefon mesajı ile) Sena Otoparka çektirilmiştir.

 

Kooperatif Bina çatısı elden geçirilerek  akan yerlerin tamiri sağlanmıştır.

 

C)MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ:

1)Bilanço kalemleri hakkında genel bilgi: Hesapların Tek Düzen Hesap planına göre

tutularak beyannameleri zamanında tanzim edilerek ödemeleri dönemleri içerisinde  yapılmıştır.  

                                              

2)Dönem içersinde gerçekleşen gelir gider rakamları şöyledir.:

Toplam Gelir     :1.766.945,90 TL.

Toplam Gider    :   916.134,76 TL.

Fark                  : (+)850.811,14 TL.                                                                                                                                  

4)Kullanılan Banka Kredileri :

2017 yılında kullandığımız herhangi bir kredi ve kredi borcumuz yoktur.

Bankalarda 31.12.2017 tarihi itibariyle 1.117.472,45 TL. paramız mevcuttur.

5)Kooperatifin Borçları:

Kooperatifin vadesi gelip de ödenmeyen herhangi bir borcu yoktur.

 

 

                                              

 

 

 

 

Sayfa -4

 

6) Demirbaş ve Diğer Araçlar :

         2017 yılında her hangi bir Demirbaş alımı yapılmamıştır.

   

 7)Tutulan Defterler:     Noter                   Açılış Tasdiki               Kapanış Tasdiki 

  1-Yevmiye Defteri       :Kartal 5.Noteri    26.12.2016-39484             16.02.2018-04885    

  2-Defteri Kebir            :        “                 26.12.2016-39485            

  3-Envanter ve Bilanço D:        “              26.12.2016-39486        

  4-Yönt.Krl.Karar Defteri:  Kadıköy 21 Noter  30.01.2018-03004 Devam tastiki             

  5-Genel Kurul  Defteri            “                     03.06.2003-11741           

                                               

D)ORTAKLIK İŞLEMLERİ                     :                                             

1-Mevcut ortak sayısı                               : 161                             

-Dönem içinde kaydedilen ortak sayısı      : yok                             

2-Genel Kurulca belirlenen ve tahakkuk eden aidat miktarı : 478.160,-TL.

  -Ortaklardan yapılan tahsilat (Üye İş yerleri)  :                     457.455,-TL.

  -Ortakların aidat borcu                  (Üye İşyerleri) :                  6.165,-TL.

  -Ortakların aidat borcu                  (Kiracılar)        :                14.540,-TL.                                                               

Genel Kurulca belirlenen gecikme faizi oranı ile usul ve esaslar :

2017 yılı için belirlenen aylık gecikme faiz oranı %5 ‘dır.yıl içersinde herhangi bir faiz tahakkuku gerçekleşmemiştir.

 Dönem içersinde gerçekleşen hisse devirleri: 

 Devreden                      Devir alan                   

1- a) Hakkı Taşezen F BL.No.7 Pafta 207 Ada 1842  1 parselde kayıtlı iş yerini Teoman Duman’a devir ettiğinden dolayı Teoman Duman 159 üye no.su ile üyelik defterine kayıt edilmiştir.

b)Ekrem Şahin’in vefatından dolayı Menekşe Sokak G Bl.No.9 iş yeri 1/2  hisse Gülsen Gülcan ve 1/2  hisse ile Burak Sucuoğlu adlarına üyelik defterine kayıt edilmiştir. 

 

E)HUKUKİ FAALİYETLER:

1-Kooperatifimizle ilgili Hukuki faaliyetler aşağıdaki gibidir.

 

a)Birman İş Merkezi Tekin Aras tarafından aleyhimize açılmış bulunan el atmanın önlenmesi ve Ecri Misil talepli  dava İstanbul Anadolu Yakası 20 Sulh Hukuk Mahkemesinde 2013/1200 Esasla açılan dava, lehimiz sonuçlanmış olup kesinleşmesi beklenmektedir..

 

b)DRM prefabrik yapılar Ltd.Şti.tarafından Birman İş Merkezi yönetimine karşı izolasyon ve kilit taşı bedeline ilişkin açılmış bulunan 6 Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/87 kat malikleri lehine sonuçlanmış, ancak davalı kararı temyiz etmiş henüz Yargıtayda neticesi beklenmektedir.

 

 

 

 

 

                                     

 

Sayfa - 5

 

c)Kooperatifimiz ile ilgili olarak Kadıköy İçerenköy Değirmenyolu Caddesi 207    

pafta 3287 ada 247 parselde bulunan, Hakkı Talay tarafından açılmış bulunan

Kanal şerhinin kaldırılması ile ilgili dava halen İstanbul Anadolu Asliye Hukuk

mahkemesinde 2009/301 Esasla devam etmektedir.

                                    

d)Nuh Beteon A.Ş.tarafından açılmış bulunan davada Mahkeme kararda lehimize herhangi bir bedel takdir edilmediği için karar tarafımızdan temyiz edilmiş olup dosyamız halen Yargıtay da bulunmaktadır.

 

e)Kooperatif  borçlularından  Oto Hürmak Metin Lafçı aleyhine açmış olduğumuz İstanbul 8.icra Mahkemesinin 2015/80 Esas 2015/260 kararla tahliye davası neticelenmiş olup, tahliye sonrası iş yerinde hacizler yapılmış, ödeme protokolu imzalanmış, senetle kısmı tahsilat yapılmış olup kalan bakiye için Anadolu 9.icra Mahkemesinde 2016/574 Esasla devam etmektedir.

 

f)Devinim Mobil kira alacağımıza karşılık açmış olduğumuz dava lehimize sonuçlanmış olup, depozitosu bozdurularak cari hesabına geçirilmiş, masraf  tahsilatları için gerekli girişimler yapılmaktadır.

 

g)Mimoza Sokak D Blok 4 no.lu iş yeri Abdurrahman Zafer Çuhadar mirasçıları aleyhine açmış olduğumuz tapu devri davası neticenmiş olup bir kısım masraf tahsilatı yapılmış, kalan masraflar için haciz işlemleri devam etmektedir.     

                                     

h)Yönetim Kurulunun açmış olduğu alacak  icra takipleri devam etmekte olup  davalar tarafımızdan ve  hukuk müşavirimiz Av.Erdoğan Bahçecik tarafından takip edilmektedir.

        

                           

Değerli Ortaklarımız,

Genel Kurul Toplantısının oluşmasına verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyor, Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diler hepinize saygılarımızı sunarız.

 
 
     
| | | | |
 
 
   
Her Hakkı Mahfuzdur.